Repareren kun je leren!

Inspiratie en tips voor het repareren en upcyclen van kleding en spullen

Disclaimer

Laatst gewijzigd: 22-12-2022

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op de website van Repareren kun je leren! (“Website”) Lees deze Disclaimer zorgvuldig. Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze Website

Ondanks de zorg en aandacht die ik besteed aan deze Website, kan ik niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Alle beslissingen die jij neemt en reparaties die je uitvoert op basis van de informatie op deze Website zijn op voor eigen risico. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor jij de informatie raadpleegt. Het betreft mijn persoonlijke mening en ervaring.

Ik aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Alle gebruik van informatie op of via deze Website of social media verkregen informatie, is altijd volledig voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van deze website berusten bij Repareren kun je leren!. Niets op deze Website of op mijn social media kanalen is bedoeld om rechten van intellectuele eigendom over te dragen.

Op de inhoud (o.a. tekst, foto en videomateriaal) rust copyright. Dat houdt in dat je zonder expliciete schriftelijke toestemming van mij, geen inhoud, in welke vorm dan ook, mag kopieren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen.

Foto’s en video’s op deze website heb ik zelf gemaakt. Hierop rust auteursrecht en portretrecht. Daar waar gebruik gemaakt wordt van ondersteunende foto’s en/of video’s zal, wanneer dit vereist is, de eigenaar genoemd worden. Mocht hier onverhoopt een fout in gemaakt zijn, neem dan contact met mij zodat ik de fout kan herstellen.

Wanneer je een tip of reparatie deelt, dan mag dat met vermelding van Repareren kun je leren! en een link naar de site of het specifieke artikel. Ik ben vereerd wanneer je dit doet en vind het dan ook erg leuk wanneer je dit met mij deelt.

Social Media

Op social media delen we allemaal content van elkaar. Je mag content van mijn social media account in jouw social media account delen wanneer je Repareren kun je leren! hierin tagt. Wanneer je wilt reposten neem dan even contact met mij op, in overleg is er veel mogelijk.

Wijzigingen

Ik behoud mijzelf het recht alle content op deze website te wijzigen. Zo ook de tekst van deze Disclaimer. Het is dan ook aanbevolen periodiek na te gaan of er informatie is gewijzigd.