Repareren kun je leren!

Inspiratie en tips voor het repareren en upcyclen van kleding en spullen

Privacy verklaring

Omdat ik mijn eigen privacy erg belangrijk vind, begrijp ik heel goed dat jullie je eigen privacy ook belangrijk vinden. Daarom heb ik in deze verklaring beschreven wat ik met jou (beperkt) verzamelde persoonsgegevens doe. De verzamelde persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Ook gebeurt het in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Repareren kun je leren! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

De gegevens die Repareren kun je leren! verzamelt worden gebruikt om:

  • Je de mogelijkheid te bieden een reactie te plaatsen
  • Spam te voorkomen
  • Gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beheerders van deze website hebben toegang tot de bewaarde gegevens. Voor de werking van de website (zie ook doel verzamelen persoonsgegevens) maakt Repareren kun je leren! gebruik van diensten van derden. Ook zij hebben toegang tot (bepaalde) gegevens. Dit zijn de diensten waar Repareren kun je leren! gebruik van maakt:

WordPress

Repareren kun je leren! is gemaakt met behulp van WordPress. WordPress gebruikt e-mailadressen en IP-adressen voor het voorkomen van spam. Lees het privacybeleid van WordPress voor meer informatie.

Google Analytics

Om Repareren kun je leren! te verbeteren en de content beter op de bezoekers af te stemmen maakt de website gebruik van google analytics. Zij slaan o.a. IP-adressen en browsergegevens op. De gegevens worden zoveel mogelijk geannonimiseerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Instagram en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale media-netwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Je kunt hierover meer lezen in het privacybeleid van de gebruikte sociale netwerken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Repareren kun je leren! gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Repareren kun je leren! en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons te mailen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Repareren kun je leren! wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Repareren kun je leren! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens? Stel ze gerust. Contact opnemen kan door ons een mailtje te sturen.